Kontakt

Sitz:

HU – 4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Telefon: +36 21 2333 235
e-mail:

Niederlassung:

HU – 4362 Nyírgelse, Debreceni út 1.
Telefon: +36 21 2333 800
e-mail:

 

Goldenfood Deutschland GmbH:

DE – Nordparkstrasse 30 D-03044 Cottbus
Telefon: +49 (0) 355 4857 9620
e-mail: